SAKO- l. SAOSTUSKAIVOJEN TYHJENNYS

Tyhjennystiheys: vähintään 1 x vuodessa.

Sakokaivo on kiinteistökohtaisen puhdistusmenetelmän esikäsittelymenetelmä. Saostussäiliössä jäteveden kiinteä aines laskeutuu pohjalle ja vettä kevyemmät aineet, kuten rasva, nousevat pinnalle muodostaen lietettä.

Selkeytynyt jätevesi johdetaan seuraavaan käsittelyvaiheeseen. Kiinteän aineksen joutumista jatkokäsittelyyn on vältettävä, sillä se lyhentää paljon esim. maaperäkäsittelyn (imeytyskenttä/ maahanimeyttämö) ikää.

Kun veden annetaan imeytyä maaperään, on kyse maahanimeyttämöstä. Sen käytön edellytyksenä on, että maaperä on imeytykseen soveltuvaa ja pohjavesi riittävän kaukana maanpinnasta.

Maasuodattamo

Kun vesi suodatetaan maaperässä ja kerätään tämän jälkeen kokoojakaivoon, on kyse maasuodattamosta. Maasuodattamo ei aseta vaatimuksia maaperälle.

Maasuodattamossa puhdistus perustuu biologiseen toimintaan suodatushiekan pinnalla. Bakteerit ja pieneliöt käyttävät jäteveden sisältämää kuormitusta ravintonaan ja samalla jätevesi puhdistuu. Ajan mittaan suodatinhiekka "kasvaa" tukkoon tai tukkeutuu jos suodattamoon pääsee kiintoainetta esim. saostusäiliöiden tyhjennysten laiminlyönnin takia.

UMPISÄILIÖIDEN TYHJENNYS

Tyhjennystiheys: tarpeen mukaan.

Umpisäiliöt toimivat jäteveden välivarastona, josta jätevesi kuljetetaan käsiteltäväksi puhdistamolle.


RASVAKAIVOJEN TYHJENNYS

Tyhjennystiheys: vähintään 1 x vuodessa tai tarpeen mukaan.

Rasvakaivo on yleensä ruokalan, ravintoloiden tai baarien yhteydessä.

Niihin kerätään elintarvikerasvat, joita muodostuu ruokaa tehtäessä ja astioita pestäessä.

Kaivon tyhjennystiheys riippuu ravintolatoiminnan vilkkaudesta.

ÖLJYNEROTUSKAIVOJEN TYHJENNYS

Tyhjennystiheys: vähintään 1 x vuodessa (yleensä 2 x vuodessa).

Öljynerottimet sijaitsevat korjaamoiden sekä huolto- ja pesuhallien yhteydessä. Erottimen tarkoitus on erotella vesi ja öljy niin, ettei öljyä pääse viemäriverkostoon ja vedenpuhdistamoon.

Öljynerottimia on yleensä kaksi. Pesupaikalla on oma erotin ja mittarikentällä oma.

HIEKANEROTUSKAIVOJEN TYHJENNYS

Tyhjennystiheys: tarpeen mukaan.

Autojen pesupaikan (esim. huoltamot) hiekanerotuskaivo erottelee hiekan pesuvedestä. Syntyvä jäte on hiekkaa ja vettä.

Vastaava kaivo on myös mittarikentällä estämässä kiinteän jätteen joutumista öljynerottimeen.