Keskeytys Klaukkalassa vuoden 2023 alussa

19.12.2022

Jätevesilietteiden vastaanotossa keskeytys Klaukkalassa vuoden 2023 alussa

Nurmijärven Veden Klaukkalan jätevedenpuhdistamolla suoritetaan ma 2.1.2023 – to 5.1.2023 sako- ja umpikaivolietteen vastaanottoaltaan muutostöitä. Muutostöiden aikana Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle ei voida vastaanottaa pääasiassa haja-asutusalueiden kiinteistöiltä tulevia sako- ja umpikaivolietteitä jatkokäsittelyyn. Muutostyöt liittyvät Klaukkalan jätevedenpuhdistamolla pääosin vuoden 2022 aikana toteutettuun kemikaalien vastaanottojärjestelmien saneerauksen ja laajennuksen käyttöönottoon.

Sako- ja umpikaivolietteitä vastaanotetaan edelleen normaalisti kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla, mutta sen vastaanottokapasiteetti on huomattavasti Klaukkalaa pienempi ja siten yksin riittämätön vastaanottamaan koko kunnan alueelta tulevia sako- ja umpikaivolietemääriä. Kiinteistöjen tulee huomioida rajoite suunniteltaessa kiinteistön jätevesijärjestelmien tyhjennyksiä. Kiireellisissä tilanteissa  osa jätevesijärjestelmien tyhjennyspalveluita tuottavista yrityksistä voi mahdollisesti toimittaa kaivolietteitä Hyvinkäälle tai HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamoille

https://www.nurmijarvi.fi/jatevesilietteiden-vastaanotossa-keskeytys-klaukkalassa-vuoden-2023-alussa/

19.12.2022Keskeytys Klaukkalassa vuoden 2023 alussa
19.12.2022NURMIJÄRVEN KUNNAN VELOITTAMAT JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT
12.12.2022Polttoainelisä 12.12.2022 alkaen